kinderfysiotherapie – Kinderfysiotherapie Doetinchem – Doetinchem

kinderfysiotherapie

kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen tussen 0 -18 jaar. De kinderfysiotherapeut vindt het een uitdaging om met kinderen te werken en hun juist zo te stimuleren / te begeleiden dat bewegen plezier geeft en uitdagend kan worden. De kinderfysiotherapeut werkt ook in een kindvriendelijke ruimte en met spelmateriaal dat voor kinderen geschikt is. Aan huis neemt de kinderfysiotherapeut, indien nodig, materialen mee voor het kind.

Onze werkwijze

We hebben een gesprek met u en/of uw kind. Daarbij proberen we de hulpvraag die u heeft over uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Daarna volgt een observatie en een onderzoek waarbij we gebruik maken van verschillende gestandaardiseerde testen en/of vragenlijsten.
We bespreken de resultaten van het onderzoek en geven voorlichting, een gericht advies en/of stellen in overleg met u een behandelplan op.
De behandeling is gericht op het bewegend functioneren. We letten daarbij op de beperkingen die uw kind heeft in zijn sociale omgeving.
De bevindingen van de therapie worden aan ouders, huisarts en eventueel specialist of CB-arts teruggekoppeld middels een rapportage.

Voor welke kinderen is kinderfysiotherapie geschikt?

Voorbeelden van indicaties bij de baby/ peuter:

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind: