Privacy beleid – Kinderfysiotherapie Doetinchem – Doetinchem

Privacy beleid

Privacy beleid

Kinderfysiotherapie Doetinchem

Privacy beleid

Bij Kinderfysiotherapie Doetinchem hechten wij groot belang aan de privacy in het algemeen en de connectie met internet in het bijzonder. Ook houden wij rekening met de rechten en plichten van cliënten die zorg vragen. Met betrekking tot het laatste is eea vastgelegd in WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 

Met deze partijen hebben wij waar nodig een wettelijk verplichte verwerkingsovereenkomst.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Wijzigingen in dit privacy-beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u het recht dit aan de orde te stellen bij de autoriteit persoonsgegevens

Contact

Kinderfysiotherapie Doetinchem (Willem Eijerkamp) Mercuriusstraat 22f 7006 RL Doetinchem

E-mai: info@kinderfysiotherapiedoetinchem.nl Telefoon: 0314-394500
Dit privacy beleid ligt ter inzage in de wacht ruimte en staat vermeld op onze website. Tevens kunt u ons verzoeken om een schriftelijk exemplaar.