Tarieven 2022 – Kinderfysiotherapie Doetinchem – Doetinchem

Tarieven 2022

Tarieven 2022

Tarieven 2022

 

Verwijzing naar de kinderfysiotherapeut:

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor de kinderfysiotherapeut; u kunt direct contact met ons opnemen. Vaak zijn het de ouders die aangeven dat er iets aan de hand is met hun kind. Maar ook de consultatiebureauarts, de jeugdarts, de huisarts, kinderarts, en de kinderrevalidatiearts kunnen signaleren dat een kind motorische problemen heeft en in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.
De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De kinderfysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren.

Vergoeding door de zorgverzekeraar:

Kinderfysiotherapie zit bij alle zorgverzekeraars in het basispakket en wordt in ieder geval 18 keer op jaarbasis vergoed. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening komen meerdere behandelingen voor vergoeding in aanmerking.
Voor de basisverzekering geldt GEEN eigen risico.
Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe kinderfysiotherapie voor uw kind vergoed wordt.

Tarievenlijst 2021.

(De onderstaande tarieven gelden voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en voor niet verzekerde patiënten)

Behandeling kinderfysiotherapie in de praktijk     €.47,50

Screening                                                                        €.15,00

Behandeling kinderfysiotherapie aan huis              €.62,50

Instructie/overleg ouders van een kind                   €.55,00
Verslaglegging                                                               €.37,50